,

CP Elektrogurë me bateri


575

Madhësia maksimale e diskut: 125 mm
• Motor pa karboncina gjenerata e fundit
• Pozicioni i baterisë lejon funksionimin dhe mbajtjen e lehtë te vegles
• Mbrojtese e diskut pa celes e rrotullueshme 270° sipas aplikimit
• Zëvëndësim i lehtë i diskut
• Doreza e krahut +200
• Dridhje të reduktuara
• Ne dispozicion modeli me një bateri 6 Ah për kohezgjatje
më të madhe te karikimit.