,

Daulux Boje Zmalto Rezistente Ndaj Gervishtjeve 900 ml


Golden Lac eshte nje boje me shume shkelqim, jetegjate si dhe rezistence, ideale per makinerite, makinat, dhe cdo siperfaqe prej metali ose druri. Ka veti niveluese te shkelqyera, shume mbulim dhe ruan shkelqimin gjate kalimit te viteve. Eshte shume rezistente ndaj kushteve atmosferike. Ka ngjitje shume te forte dhe eshte jashtezakonisht shume rezistente ndaj larjeve te vazhdueshme.

Dokument Shpjegues

Perdorimi: Ne cdo siperfaqe te perbere nga metali ose druri.

Aplikimi: Mund te lyhet me pistolete me ajer, rrul ose furce.

Paketimi: Mundesohet vetem ne kuti 900ml.

Tretja: Tretet me 10% Dylen D-200 i firmes Daylux.

Koha e tharjes: Pas 2-3 oresh ne varesi te kushteve atmosferike.

Mbulimi: 10-12m²/Lt ne varesi te siperfaqes.

Rimbulimi: Pas 20-24 oresh ne varesi te kushteve atmoferike.

Shenim: Tunde mire perpara perdorimit. Nuk duhet te lyheni ne temperaturat poshte 5°C dhe mbi 40°C, apo ne lageshtire mbi 80%. Mjetet e punes duhen lare menjehere pas perdorimit me Diluent D-200 te firmes Daylux.

Categories: ,