,

IND Bashkues alumini me ganxhe


1706200-1706300- C150 – E 150 -1.5’’ x 1.5’’in -1550 leke
1706205-1706305- C 200 – E 200 -2’’ x 2’’in -1940 leke
1706210-1706310- C 250 – E 250 -2.5’’ x 2.5’’in -2360 leke
1706215-1706315- C 300 – E 300 -3’’ x 3’’in -3140 leke
1706220-1706320- C 400 – E 400 -4’’ x 4’’in -4380 leke
1706225-1706325- C 500 – E 500 -5’’ x 5’’in -9060 leke
1706230-1706330- C 600 – E 600 -6’’ x 6’’in -12240 leke