,

IND Bashkues alumini me ganxhe


1706250-1706300- D 150 – E 150 -1.5’’ x 1.5’’in -1540 leke
1706255-1706305- D 200 – E 200 -2’’ x 2’’in -1880 leke
1706260-1706310- D 250 – E 250 -2.5’’ x 2.5’’in -2340 leke
1706265-1706315- D 300 – E 300 -3’’ x 3’’in  -3100 leke
1706270-1706320- D 400 – E 400 -4’’ x 4’’in -4280 leke
1706175-1706325- D 500 – E 500 -5’’ x 5’’in -8260 leke
1706180-1706330- D 600 – E 600 -6’’ x 6’’in -10700 leke