, ,

IND Bashkues plastik me ganxhe


1705250-1705300- D 150 – E 150 -1.5’’ x 1.5’’in- 910 leke
1705255-1705305- D 200 – E 200 -2’’ x 2’’in- 1100 leke
1705260-1705310- D 300 – E 300 -3’’ x 3’’in- 1660 leke
1705265-1705315- D 400 – E 400 -4’’ x 4’’in- 3660 leke