, ,

IND Bashkues plastik me ganxhe


1705150-1705300- B 150 – E 150 -1.5’’ x 1.5’’in -890 leke
1705155-1705305- B 200 – E 200 -2’’ x 2’’in -1060 leke
1705160-1705310- B 300 – E 300 -3’’ x 3’’in -1620 leke
1705165-1705315- B 400 – E 400 -4’’ x 4’’in -3620 leke