, ,

IND Bashkues plastik me ganxhe


1705200-1705300- C 150 – E 150 -1.5’’ x 1.5’’in -910 leke
1705205-1705305- C 200 – E 200 -2’’ x 2’’in -1120 leke
1705210-1705310- C 300 – E 300 -3’’ x 3’’in -1740 leke
1705215-1705315- C 400 – E 400 -4’’ x 4’’in -3720 leke