,

IND Gjenerator Nafte Lombardini


5308320– ILOD5500T-Litar -5.5kva, 380V, 3000rpm, motor Lombardini 6LD400-Pulexho Litar – 259625Leke

5308330 -ILOD7000T-Litar-  7.0kva, 380V, 3000rpm, motor  Lombardini 15LD440- 376250Leke

5308340 -ILOD8500T-Litar- 8.5kva, 380V, 3000rpm, motor Lombardini 3LD510-Pulexho Litar – 303125Leke

5308420 -ILOD5500TE-Motorino- 5.5kva, 380V,  3000rpm,motor Lombardini 6LD400-Motorino – 303375Leke

5308430 -ILOD7000TE-Motorino- 7.0kva, 380V , 3000 Lombardini 15LD440- 420000Leke

5308440- ILOD8500TE-Motorino -8.5kva, 380V, 3000rpm, motor Lombardini 3LD510-Motorino- 346875Leke