,

IND Gjenerator Silencioz Pramac


5320320- GBW15Y-Automatik – 15kva,  380 V 1500rpm, motor YANMAR- 1193250Leke

5320520 -Panel LTS40A  380V- 106750 Leke

5320330 -GBW22Y-Automatik – 22kva, 380V 1500rpm,motor YANMAR- 1287500Leke

5320520 – Panel LTS40A – 380V  – 106750Leke

5320340- GSW30P-Automatik – 32.5kva 380V 1500rpm  motor PERKINS- 1757500Leke

5320525 -Panel LTS63A – 380V –  109000Leke

5320350- GSW45Y-Automatik – 46kva 380V 1500rpm. motor YANMAR- 1866250Leke

5320530 -Panel LTS80A – 380V – 109000Leke

5320360 GSW65i-Automatik – 66.5kva  380V 1500rpm- motor IVECO- 2333125Leke

5320535 – Panel LTS100A – 380V –  120000Leke

5320370- GSW110i-Automatik – 111kva, 380V, 1500rpm-  motor IVECO 2848625Leke

5320540 – Panel LTS160A – 380V – 146500Leke

5320380 GSW150V-Automatik – 150kva , 380V 1500rpm, motor VOLVO 3767000Leke

5320545 – Panel LTS250A – 380V  – 230000Leke