, ,

IND Gjeneratore Benzine Loncin


5302710 –LC1600-JS- 1.6 kva, 230V,  3000 rpm, motor benzine LC148F-2/2.5hp- 28400Leke

5302713- LC2500-JS -2.5 kva,  230V, 3000rpm, motor benzine LC168F-2/6.5hp -35334 Leke

5302730- LC6500-JS- 6.5 kva, 230V, 3000rpm, motor benzine  LC170F-2/7.0hp, 76667 Leke

5302733- LC8000-JS -8.0 kva, 230V, 3000rpm, motor benzine  LC188F/13hp- 80400 Leke