IND Helika Kombinimi Helikopter Masterpac


5260250- Helika TBC0409, helikopteri PMT24/60cm, 4.75’’x9’’ inch/ 11x22cm- 2125Leke

5260255- Helika TBC0610,helikopteri PMT30/75cm, 6’’x10.5’’ inch/ 15x26cm- 2638Leke

5260260– Helika TBC0814,helikopteri PMT36/90cm, 8’’x14’inch/  20×35 inch- 3700Leke

5260265- Helika TBC0816,helikopteri PMT42/105cm, 8’’x16’’ inch/ 20×40 cm- 4225Leke

5260270– Helika TBC0818,helikopteri PMT46/120cm, 8’’x18’’inch/ 20x45cm- 4500Leke