, , ,

IND Karikues pompe sperkatje


L814

3052420-GF160/200 12V-8Ah-814 leke

3052435-DJ160 10V-0.9A- 1107 leke

3052450-DJ160+ 18V-0.85A-1314 leke