, , ,

IND Pompe sperkatje manuale


L2186

3002220- NS160 -16 l -1.5-4.5 bar -100-400 m2-2186 leke
3002230- NS200 -20 l-1.5-4.5 bar -120-500 m2-2329 leke