, ,

MTD KORRËSE BARI ELEKTRIKE OPTIMA 38 E


Korrëset elektrike Optima bindin me teknologjinë e tyre të besueshme, e cila ofron një gamë të larmishme karakteristikash, me një performancë jashtëzakonisht të lartë. Janë të lehta për tu perdorur dhe të manovrueshme, gjë që na siguron një prerje të shkelqyer dhe një mbledhje të mirë të barit

L19500

350 m2 / 38 cm
230 V,1,600 W
140 mm / 180 mm, diametri i rrotave
36 l,kosh i forte, me sistem tregues te mbushjes
helike grirese
polipropilen
25–65 mm, 5 pozicione, qendrore
1111-M6-0168
12.8 kg