, ,

KORRËSE BARI ELEKTRIKE SMART 38 E


IDEALE PËR ZONA MESATARE DHE PRAKTIKE
Pesha e lehtë e korresës së barit është shumë e thjeshtë per tu trajtuar dhe kjo gjë na mundeson një kositje në vende të vështira siç janë qoshet e ngushta.

L12500

300 m2 / 38 cm
230 V, 1,400 W
140 mm / 160 mm, diametri rrotave
40 l, koshi
kosh i pasem
polipropilen
20-60 mm, 3 pozicione, manual
1111-M6-0168
10 kg