,

Letër uji e bardhë PC 33 C


L50

Koefiçent i lartë pastrimi. Për aplikime të ndryshme