• Motorri me 4 kohe Purefire
• Modelet CG25EUAP (L) dhe CG25EUAP
plotësojnë të gjitha standardet e emetimit
të gazrave EURO II
• Teper efiçent, nuk ndot ambjentin
• Nuk ka nevoje te punosh me vaj dhe
benzine
• Sistemi i ndezjes i kontrolluar në mënyrë
digjitale vendos kufirin në rangun e shpejtësisë së lartë, që redukton
konsumin e karburantit të panevojshëm
• Trajtimi anti-dridhje zvogëlon transmetimin e dridhjeve në dorën e
përdoruesit
• Dorëza asimetrike e dyfishtë zvogëlon
lodhjen nga dora në dorë