NGJITES MONTIMI TUBET FIX EXPRESS MOMENT TRANSPARENT


L990

APLIKIMET
• tulla
• qeramika
• beton
• dërrasë e fortë dhe
pllaka gipsi
• karton dhe gur
• pllakë MDF dhe UPVC

KARAKTERISTIKAT
• përdoret për sipërfaqe thithëse dhe jothithëse
• është rezistent ndaj ujit dhe kushteve të
këqija klimatike
• Zbatim i lehtë në temperatura të ulëta (-10° C)
• nuk ka nevojë për sigurimin e nyjeve
• për përdorim të jashtëm dhe të brendshëm
• mundësia e ngjyrosjes kur është e thatë
• erë e dobët