SILIKON AKRILIK MOMENT


L350

Për mbylljen e nyjeve të brendshme dhe të jashtme që nuk shkaktojnë ngarkesa
të mëdha, p.sh. në dyert e brendshme, kornizat e dritareve, kutitë e grilave, etj. I
përshtatshëm për aplikim në mure, beton, dru, tulla, alumin i anodizuar.
Për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Për mbylljen e çarjeve.

KARAKTERISTIKAT
• masë elastike të përhershme
• ngjitet në sipërfaqet thithëse
• i përshtatshëm për ngjyrosje
• pa erë
• i përshtatshëm për ngjitjen e zbukurimeve të polisterolit