SILIKON PREMIUM UNIVERSAL MOMENT TRANSPARENT / I BARDHE


L650

I përshtatshëm për mbylljen e nyjeve në dritare, dyer, për vulosjen e nyjeve zgjeruese,
lustrim, mbylljen e dritareve dhe dyerve.

KARAKTERISTIKAT
• Rezistent ndaj lagështisë
• Rezistent ndaj rrezatimit UV dhe
ndryshimet në temperaturë
• kapje e jashtëzakonshme në
numër të madh të materialeve
• rezistent ndaj kimikateve
për pastrim
• ngurtësohet në
temperaturë dhome dhe
nën ndikimin e lagështisë