,

Daylux Astar Akrilik 10 L


Astar Akrilik me  baze uji,  gjysme   transparent  me   permbajtje rezine 100% akrilike. Aplikohet si lidhes i siperfaqes me bojen akrilike perpara lyerjes se siperfaqes me beton, cimentato, relief. Perdoret me  shume lehtesi,   si dhe zoteron fuqi te larte shperndarese. Permireson paraqitjen  e siperfaqes, rrit  e  garanton fuqine mbuluese dhe rezistencen  e bojes ndaj kushteve atmosferike. Rekomandohet te perdoret ne  siperfaqe te pa lyera pasi mbush me  lehtesi poret dhe stabilizon perhapjen e bojes ne siperfaqe. Nuk permban amoniak apo arome te pakendshme.

L4000

Perdorimi:Ne cdo  siperfaqe  te jashtme te  perbere  nga beton, suva, dru, çimento, tulla, gips.

Aplikimi: Aplikohetme rrul, furceosepistolete me ajer.

Paketimi: Ne kuti 750 ml, 3Lt dhe 10Lt.

Hollimi:Tretet me ujetepaster ne raportinnje (1) pjeseastar me tre (3) pjeseuje.

Mbulimi:  18-20 m²/L ne varesitesiperfaqesdhemenyres se aplikimit.

Koha  etharjes: 2-3 ore ne varesitekushteveatmosferike.

Rilyerja: Pas 6-8 oresh. Ne kohe me lageshtirekoha e tharjeszgjat me shume.

Shenim: Veglattelahen me ujetebollshemmenjehere pas perdrimitoseedhe me detergjentneseeshte e nevojshme. Duhet te lyhet dhe te thahet ne temperatura mbi 5°C.