,

Daylux Boje Plastike FINE 3L


DAYPLAST FINE  është  boje plastike ekonomike, me fuqi  te larte mbuluese, e përshtatshme për lyerjen  dhe dekorimin e siperfaqeve te  brendshme  te perbëra nga beton, suva, dru, çimento, tulla, gips. Aplikohet dhe  shperndahet  me  lehtesi dhe siguron nje siperfaqe te lemuar dhe mat. DAYPLAST FINE eshte boje qe nuk ndihmon ne formimin dhe forcimin e zjarrit, si dhe e pa dëmshme për shëndetin e njeriut apo ambjentin.

L800

Perdorimi: Ne cdo  siperfaqe  te brendshme  te  perbere  nga beton, suva, dru, çimento, tulla.

Aplikimi: Aplikohet me rrul, furçe  apo pistolete me ajer.

Paketimi: Tregetohet ne masat 1 kg, 5 kg, 15 kg dhe 25 kg.

Tretja : 5-10% me ujë të pastër.

Mbulimi: 8-9m ²/kg ne varesi te siperfaqes

Tharja: Mbas 1-2orë.

Rimbulimi : 3-4 orë. Ne kohe te ftohte apo me lageshtire, koha e tharjes zgjat me gjate. Temperatura duhet të jetë mbi 5°C dhe poshte 40°C gjatë aplikimit .

Ngjyrat : Prodhohet ne ngjyre te bardhe. FINE DAYPLAST përdoret për përgatitjen e ngjyrave, sipas sistemit te ngjyrosjes “D-MIX” te firmes  DAYLUX