,

Daylux Boje Akrilike FINE 9L


FINE DAYCRYL është boje akrilike,  profesionale, me perberje 100% resine akrilike. Eshte e përshtatshme për aplikim në çdo sipërfaqe të re apo te  lyer me perpara, të perbëra nga beton, suva, dru, çimento, tulla. FINE DAYCRYL aplikohet me lehtesi, thahet shpejt, si  dhe zoteron fuqi te mira ngjitese dhe mbuluese. Ne perfundim, FINE DAYCRYL jep nje siperfaqe te lyer uniforme, mat, si dhe eshte rezistente ndaj lageshtires dhe kushteve atmosferike.

L3000

Perdorimi: Ne cdo siperfaqe te jashtme dhe te brendshme, te perbere nga beton, suva, dru, çimento, tulla, gips.

Aplikimi: Rrul, furçe apo pistolete me ajer.

Paketimi: Ne kova 3L dhe 9L .

Hollimi: Tretet me 5-10% ujë të pastër.

Mbulimi8-9 m ²/kg ne varesi te  siperfaqes

Koha e tharjes: 1-2 orë pas lyerjes ne varesi te kushteve atmosferike.

Rimbulimi: Pas 4-5 oresh. Ne kohe me lageshtire koha e tharjes zgjat me shume.

Ngjyrat: FINE DAYCRYL prodhohet ne  ngjyre te bardhe dhe mund te ngjyroset sipas sistemit kompjuterik “D-Mix” te firmes DAYLUX.

Shenim: Veglat te lahen me uje te bollshem menjehere pas perdrimit ose edhe me detergjent nese eshte e nevojshme. Temperatura duhet të jetë mbi 5°C dhe nen 40°C gjatë aplikimit dhe tharjes.