,

Daylux Boje Akrilike Golden 3L


GOLDEN DAYCRYL eshte boje e cilesise me te larte, me resine 100% akrilike dhe e perzgjedhur per te siguruar nje mbrojtje afatgjate dhe te qendrueshme te siperfaqes. Eshtë ideale per lyerje te cdo siperfaqeje te jashtme dhe brendshme të perbëra nga beton, siperfaqe te suvatuara, dru, çimento , tulla. Aplikohet me lehtesi, pa probleme, si dhe kombinon bardhesine, fuqine mbuluese dhe rezistencen ndaj kushteve atmosferike (rrezet e diellit, shiu, lageshtia, smogu, mjegulla, uji i detit). GOLDEN DAYCRYL 1001 rekomandohet te perdoret per lyerjen vecanerisht te siperfaqeve te hoteleve dhe ndërtesave bregdetare.

L2200

Perdorimi: Ne cdo sipërfaqe te jashtme dhe të brendshme te perbërë nga beton, suva, dru, çimento, tulla.

Aplikimi: Aplikohet me rrul, furçë apo pistolete me ajer.

Mbulimi: 12-14m²/Lt ne varesi te siperfaqes dhe menyres se aplikimit.

Koha e tharjes: 1-2 ore nese temperatura eshte 25°C. Koha e tharjes varet nga kushtet atmosferike.

Rimbulimi: Pas 3-4 orësh. Ne kohe te ftohte ose me lageshtire koha e tharjes zgjat me shume.

Ngjyrat: DAYCRYL GOLDEN 1001 prodhohet e bardhe dhe ngjyroset me mbi 1000 ngjyra sipas sistemit kompjuterik “D-MIX” te firmes Daylux.

Shenim: Veglat e punes duhet te lahen me uje te bollshem menjehere pas perdorimit ose dhe me detergjent nese eshte e nevojshme. Duhet te lyhet, mbahet dhe te thahet ne temperatura mbi 5°C dhe nen 40°C.

 

 

Baza e bojesPaketimi  Hollimi me uje
E bardhe1 Lt3 Lt10 Lt5-10%
Baza P1 Lt3 Lt10 Lt5-10%
Baza D1 Lt3 Lt10 Lt5%
Baza Tr1 Lt3 Lt10 Lt0% (E gatshme per perdorim)