,

Daylux Boje Vaji Mat OVER LAC 750ml


Over Lac eshte boje vaji ekonomike per perdorim ne siperfaqe te brendshme dhe te jashtme. Eshte e pershtatshme per siperfaqet e drurit dhe ato metalike. Pas lyerjes e le siperfaqen gjysme-mat. Perhapet lehte, thahet shpejt edhe e le siperfaqen e lemuar.

L300

Aplikimi: Perdoret me rrul, furce apo pistolete me ajer. Te tundet dhe perzihet mire para perdorimit.

Paketimi: Tregetohet ne masen 1 Kg, 5kg , 20kg dhe 200kg.

Hollimi: Per perdorimet  me rrul apo furce te hollohet ne mase 5-15% me dylient D200 te markes DAYLUX apo White Spirit. Per lyerjet me pistolete te hollohet ne masen 20-30 %.

Mbulimi : 12-13 m²/kg ne  varesi te siperfaqes.

Koha e tharjes: Ne nje dite normale: 1-2 ore mbas aplikimit mund te preket lehtesisht. Rilyerja keshillohet mbas 4-6 oresh. Ne kohe me lageshtire, koha e tharjes zgjat me shume. Keshillohet lyerja ne temperature mbi 5°C dhe nen 40°C.

Ngjyrat: E gatshme ne 24 ngjyra.

Shenim: Pastroni furcat dhe veglat e tjera te punes me holluesin D200 te markes DAYLUX pasi te keni perfunduar pune. Aplikimi dhe tharja duhet bere ne temperatura mbi 5°C dhe ne kushtet normale te lageshtise. Sigurohuni qe te kete ajerosje gjate lyerjes dhe procesit te tharjes. Mbylleni mire kutine pasi e keni hapur ate. Produkti i holluar nuk duhet te riperdoret sepse mund ti kete humbur vetite e tij me kalimin e kohes. Gjate magazinimit mbajeni produktin larg diellit, ngrices, nxehtesise se madhe dhe lageshtise.

Categories: ,