,

Bllok zmerilimi SK 700 A


L50

I përshtatshëm për tu përdorur në të gjitha anët. Kënd i ngushtë 45I lehtëson punën sidomos në sipërfaqet e ngushta. Punim dhe shpërndarje e forcës ekselente falë mbushjes fleksible të brëndshme. I qëndrueshëm, lahet lehtë dhe i ripërdorshëm.