,

Daylux Super Eco Plastike 9L


Super Eco Plast eshte boje plastike ekologjike per perdorim te brendshem. Ne baze te formules speciale dhe perdorimit te lendeve te para organike mbron perdoruesin dhe nuk demton ambjentin. Eshte e certifikuar nga, OHSAS 18001, ISO 9001-2015 dhe permbush kriteret e Bordit Ecolabel te Bashkimit Europian. Eshte boje per ambjente te brendshme e bazuar ne rezine emulsion Veova. Siguron bardhesi, ngijtje ne mur dhe fortesi ndaj larjeve te shpeshta dhe ndaj kushteve atmosferike. Super Eco Plast eshte pa amoniak, me cilesi superiore dhe e pademshme per   shendetin e njeriut dhe mjedisin. Kjo boje nuk permban substance te rrezikshme sic jane metalet, formaldehidet dhe hidrokarbonet aromatike Nuk permban arome te pa kendeshme gjate perdorimit. Ngjyroset me nje numer te pafundem ngjyrash bazuar ne sistemin “D-Mix” te firmes Daylux.

L3500

Perdorimi: Ne cdo sipërfaqe të brendshme te perbërë nga beton, siperfaqe te suvatuar, dru, çimento, tulla.

Aplikimi: Lyhet me furce, rrul ose pistolete me ajer.

Mbulimi: 11-13m²/L ne siperfaqe te pregatitur sic duhet dhe ne varesi te perdorimit.

Koha e tharjes: 1-2 ore.

Rimbulimi: Mbas 3-4 oresh i kalohet dora e dyte e lyerjes.

Shenim: Mjetet e punes duhen lare menjehere mbas perfundimit te lyerjes, me uje dhe ne qofte se eshte e nevojshme edhe me detergjent. Siperfaqet e lyera me DAYLUX nuk lejohen te lahen per 4 jave. Nuk lejohet te lyhet nen temperature 5°C dhe mbi 40°C.

 

PAKETIMI   HOLLIMI ME UJE
White1 Lt3 Lt9 Lt5-10%
Baza D1 Lt3 Lt9 Lt5%