,

Daylux Boje Vaji SUPER LAC 750 ml


 Super Lac e firmes “Daylux” eshte boje super zmalto, me shkelqim, per lyerje te cdo sip. metalike te brendshme dhe te jashtme. Eshte e pershtatshme edhe per  sip. druri, metalike, alumini, qelqi apo plastike. Zoteron cilesi te larte mbuluese, super rezistente ndaj kushteve te mjedisit, rezistente ndaj larjeve, bardhesi dhe stabilitet gjate viteve. Ka elasticitet dhe rezistence ndaj gervishtjeve.E gatshme ne ngjyre te  bardhe, te zeze si dhe ngjyra te ndryshme (sipas katalogut 24 ngjyra).

L600

Lloji: Boje super zmalto me permbajtje rezine alkide.

Paketimi: Tregetohet ne masa 750 ml & 3L.

Aplikimi: Furce, rrul apo pistolete ne sip. te paster.

Hollimi: Tretet me dylen D 200, apo white spirit te firmes Daylux ne  masen 5-10%.

Mbulimi: 14-16 m²/L ne varesi te metodes se aplikimit, perthithjes dhe  llojit te siperfaqes.

Koha e tharjes: Mbas 2-3 ore, ne varesi  te kushteve te mjedisit. Shtresa e dyte  mbas 15 oresh nese eshte e nevojshme.

Ngjyrat: E gatshme ne ngjyre te  bardhe, te zeze si dhe ngjyra te ndryshme (sipas katalogut 24 ngjyra).

Categories: ,